chuyên mua bán, sản xuất, kinh doanh guồng nuôi tôm và các mặt hàng thủy sản

  • Thread starter le thanh vinh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

le thanh vinh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: le thanh vinh
- Địa chỉ: công ty Nhựa Đại Trường Phát
- Tel, Fax: 0523837878
- email: lethanhvinh1512@gmail.com
================================

<p>chuy&ecirc;n sx kinh doanh guồng quạt l&ocirc;ng nh&iacute;m ho&agrave;n to&agrave;n bằng nhựa nguy&ecirc;n sinh, chống rỉ r&eacute;t, n&acirc;ng cao tuổi thọ, tạo lượng oxy cao, ...</p><p>đ&atilde; được cấp bằng s&aacute;ng chế c&ocirc;ng nghệ mới 2008</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top