Chuyên nhập khẩu và cung cấp ca giữ nhiệt, ly giữ nhiệt tại TPHCM

  • Thread starter hieu102030
  • Ngày gửi
H

hieu102030

Guest
#1
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Ca giữ nhiệt , ly giữ nhiệt ,qu&agrave; tặng ca giữ nhiệt, ly giữ nhiệt inox ...</span></strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <p style="margin: 12pt 0in; line-height: 15.75pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 11pt">Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch .<br /> C&ocirc;ng ty Can Nam ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; c&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n sản xuất , nhập khẩu v&agrave; cung cấp trực tiếp c&aacute;c<span class="apple-converted-space"><strong>&nbsp;</strong>sản phẩm<strong>&nbsp;</strong></span><strong><a href="http://nhomquatang.com.vn/binh-ca-giu-nhiet/binh-giu-nhiet-inox.html"><span style="color: windowtext">&nbsp;Ca giữ nhiệt , ly giữ nhiệt inox</span><span class="apple-converted-space"><span style="color: windowtext; text-decoration: none">&nbsp;</span></span></a>&nbsp;</strong>chất lượng cao với số lượng lớn trong thời gian nhanh nhất v&agrave;<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>đảm bảo mọi y&ecirc;u cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng với gi&aacute; cả cạnh tranh tốt nhất:</span></p> <p style="text-indent: 24pt; line-height: 16.5pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 11pt">T&Iacute;NH NĂNG NỔI BẬT&nbsp;CỦA SẢN PHẨM B&Igrave;NH GIỮ NHIỆT</span></p> <p style="text-indent: 24pt; line-height: 16.5pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 11pt">- Cấu tạo lớp c&aacute;ch nhiệt c&oacute; độ bền cao v&agrave; giữ cho thực phẩm mất nhiệt trong thời gian l&acirc;u.</span></p> <p style="text-indent: 24pt; line-height: 16.5pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 11pt">-&nbsp;</span></span><span style="font-size: 11pt">C&oacute; nhiều loại dung lượng như : 220ml , 350ml, 450ml, 500ml.</span><span style="font-size: 11pt"></span></p> <p style="text-indent: 24pt; line-height: 16.5pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 11pt">- Kiểu d&aacute;ng sang trọng v&agrave; thể thao với nhiều m&agrave;u sắc kh&aacute;c nhau</span></p> <p style="text-indent: 24pt; line-height: 16.5pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 11pt">- Sản phẩm được sản xuất bằng nhiều chất liệu như<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>Inox 201, Nhựa PP ,da.</strong></span></p> <p style="text-indent: 24pt; line-height: 16.5pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 11pt">Bạn c&oacute; thể xem&nbsp; h&igrave;nh ảnh ca giữ nhiệt, ly giữ nhiệt tại:</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><em><a href="http://www.nhomquatang.com.vn/binh-ca-giu-nhiet/ca-giu-nhiet-inox.html">http://www.nhomquatang.com.vn/binh-ca-giu-nhiet/ca-giu-nhiet-inox.html</a></em></strong></span></p> <p class="MsoNormal"><strong><em><span style="font-size: 11pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.nhomquatang.com.vn/binh-ca-giu-nhiet/ly-giu-nhiet-inox.html">http://www.nhomquatang.com.vn/binh-ca-giu-nhiet/ly-giu-nhiet-inox.html</a></span></em></strong></p> <p style="text-indent: 24pt; line-height: 16.5pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 11pt">Đặc biệt <span style="background-color: #fcfcff; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp b&igrave;nh giữ nhiệt, b&igrave;nh giữ nhiệt inox với gi&aacute; cả tốt nhất v&agrave; nhận in hoặc khắc logo c&ocirc;ng ty theo y&ecirc;u cầu để l&agrave;m qu&agrave; tặng quảng c&aacute;o tặng kh&aacute;ch h&agrave;ng cũng như qu&agrave; tặng trong c&aacute;c sự kiện&hellip;</span></span></p> <p style="margin: 12pt 0in; line-height: 150%; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%">Với phương ch&acirc;m &ldquo; Vui l&ograve;ng kh&aacute;ch đến, h&agrave;i l&ograve;ng kh&aacute;ch đi&rdquo;, C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i &nbsp;hy vọng sẽ đ&aacute;p ứng một c&aacute;ch tốt nhất mọi y&ecirc;u cầu của Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br /> Rất mong nhận được sự quan t&acirc;m của qu&yacute; kh&aacute;ch.<br /> K&iacute;nh ch&uacute;c qu&yacute; kh&aacute;ch sức khoẻ, th&agrave;nh c&ocirc;ng.<br /> Tr&acirc;n trọng<br /> <strong>C&Ocirc;NG TY TNHH NH&Oacute;M QU&Agrave; TẶNG CAN NAM</strong><span class="apple-converted-space"><strong>&nbsp;</strong></span><br /> Địa chỉ :658/10 C&aacute;ch Mạng Th&aacute;ng 8 , Phường 11, Quận 3, TP HCM<br /> <strong><em>Tel:</em></strong><span class="apple-converted-space"><strong><em>&nbsp;</em></strong></span><strong>(08) .38464475 _ 0938.270.870 _ MR :</strong><span class="apple-converted-space"><strong>&nbsp;</strong></span><strong>NAM</strong></span></p> <p style="margin: 12pt 0in; line-height: 150%; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%">Email :<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="mailto:nhomquatang@yahoo.com.vn"><span style="color: windowtext">nhomquatang@yahoo.com.vn</span><span style="color: windowtext; text-decoration: none"><br /> <br /> </span></a><strong>Website:&nbsp;<a href="http://nhomquatang.com.vn/binh-ca-giu-nhiet/binh-giu-nhiet-inox.html"><span style="color: windowtext">www:nhomquatang.com.vn</span></a>&nbsp;-&nbsp;<a href="http://www.quatangusb.com.vn/qua-tang-usb/browse/82-usb-qua-tang.html?sef=hc"><span style="color: windowtext">www:quatangusb.com.vn</span></a>&nbsp;-&nbsp;<a href="http://butbiquangcao.com/"><span style="color: windowtext">www:butbiquangcao.com</span></a></strong><br /> <em>H&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i khi bạn c&oacute; nhu cầu.</em><br /> <em>H&acirc;n hạnh được phục vụ</em>&nbsp;với tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; tinh thần cao nhất!!</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyen hieu
- Địa chỉ:
- Điện thoại: 012024445668 - Fax:
- email: nguyenhieu102030@gmail.com