chuyen nuoi, sinh san, cung cap giong ga dong cao,ga loi,cong

thanhtrungok

Lữ khách
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: PHAN DOAN THAI
- Địa chỉ: to 17, thi tran chua hang, thanh pho thai nguyen.
- Tel, Fax: 0984505079 , 02803820226
- email: chjpvip_1996@yahoo.com
================================


duoc su giup do cua cọng ty TNHH mot thanh vien vuon thu ha noi. ong thai da thành công nhiều năm nuoi sinh sản cong má vàng viet nam, gà lôi trắng gà lôi lam duôi trăng, đầu trắng, gà lôi hông tía, gà đông cảo chân to
có nhu cầu xin liên hệ : PHAN DOÃN THÁI
 


Last edited:

NamNA

Lữ khách
Xin lôi cho em hỏi anh là người nhà bác Thái phải không?
Đến khoảng tháng mấy thì bắt đầu có gà lôi đuôi trắng con vậy.
đến lúc đó để lại cho em 1 đôi nhé
cảm ơn anh
 

thanhtrungok

Lữ khách
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: PHAN DOAN THAI
- Địa chỉ: to 17, thi tran chua hang, thanh pho thai nguyen.
- Tel, Fax: 0984505079 , 02803820226
- email: chjpvip_1996@yahoo.com
================================


duoc su giup do cua cọng ty TNHH mot thanh vien vuon thu ha noi. ong thái dã thành công nhiều năm nuoi sinh sản công má vàng viet nam, gà lôi trắng gà lôi lam duôi trăng, đầu trắng, gà lôi hông tía, gà đông cảo chân to
có nhu cầu xin liên hệ : PHAN DOÃN THÁI
:huh: 0984505079 :eek:
 

thanhtrungok

Lữ khách

thanhtrungok

Lữ khách
gà đông cảo, gà lôi, công con, công to

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: PHAN DOAN THAI
- Địa chỉ: to 17, thi tran chua hang, thanh pho thai nguyen.
- Tel, Fax: 0984505079 , 02803820226
- email: chjpvip_1996@yahoo.com
================================


duoc su giup do cua cọng ty TNHH mot thanh vien vuon thu ha noi. ong thai da thành công nhiều năm nuoi sinh sản cong má vàng viet nam, gà lôi trắng gà lôi lam duôi trăng, đầu trắng, gà lôi hông tía, gà đông cảo chân to
có nhu cầu xin liên hệ : PHAN DOÃN THÁI
 

Bài viết tương tựTop