Chuyên thu mua xe nâng đã qua sử dụng, xe nâng đã hư

  • Thread starter hoabinh2104
  • Ngày gửi
H

hoabinh2104

Guest
#1
<strong><font face="Times New Roman">CHUY&Ecirc;N THU MUA XE N&Acirc;NG Đ&Atilde; QUA SỬ DỤNG 0909 606 956 B&Igrave;NH.<br /></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Xe n&acirc;ng đang sử dụng: Dầu, Điện, Xăng, Ga...<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Xe n&acirc;ng đứng l&aacute;i v&agrave; ngồi l&aacute;i.<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Xe n&acirc;ng đ&atilde; hư, kh&ocirc;ng c&ograve;n sử dụng,<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Xe n&acirc;ng trọng tải lớn, nhỏ c&aacute;c loại.<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Thu mua c&aacute;c phụ t&ugrave;ng, linh kiện đ&atilde; qua sử dụng.<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Sạc b&igrave;nh acquy, bơm thủy lực, rắc cắm b&igrave;nh c&aacute;c loại..,<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Chuy&ecirc;n sửa, phục hồi c&aacute;c loại bo mạch điện xe n&acirc;ng,<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Đắp lại vỏ xe n&acirc;ng, phục hồi b&igrave;nh ắc quy xe n&acirc;ng...<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Nhận bảo tr&igrave;, bảo dưỡng xe n&acirc;ng h&agrave;ng th&aacute;ng...<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Cung cấp xe n&acirc;ng cũ, mới Nhật, Đức..,<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Gi&aacute; cạnh tranh!<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><font face="Times New Roman">Mọi chi tiết vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: <strong>CTY TNHH XNK NSKM HUY HO&Agrave;NG</strong><br /></font><font face="Times New Roman"><strong>Mr. B&igrave;nh (PT kinh doanh)</strong><br /></font><strong><font face="Times New Roman">ĐTDĐ: 0909 606 956 - 0938 151 696.<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">Email: <u><a href="mailto:hoabinh2104@rocketmail.com"><font color="#0000ff" size="3">hoabinh2104@rocketmail.com</font></a><br /></u></font></strong>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Hòa Bình
- Địa chỉ: 135/17/44 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, HCMC
- Tel, Fax: 0835128552 ::: FaX :0862 944.866
- email: hoabinh2104@rocketmail.com
 

Đối tácTop