có ai thu mua thịt dế thương phẩm ?

  • Thread starter le toan
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

le toan

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: le toan
- Địa chỉ: Hải Sơn- Hải hậu- Nam Định
- Tel, Fax: 03503508608 ::: FaX
- email: tramgiaolam@gmail.com
================================

<p>&nbsp;Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n&nbsp; cung cấp dế thịt,dế giống, gi&aacute; cả theo thị trường, c&oacute; thể thỏa thuận để hai b&ecirc;n c&ugrave;ng c&oacute; lợi, khay trứng dế,mỗi khay khoảng 4000-&gt;6000 ng&agrave;n trứng,</p><p>c&oacute; thể cung cấp với số lượng lớn cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng kh&aacute;ch sạn </p><p>nếu ai c&oacute; nhu cầu h&atilde;y li&ecirc;n hệ theo số m&aacute;y 03503508608 gặp A.To&aacute;n</p><p>hoặc mail :&nbsp;<a href="mailto:tramgiaolam@gmail.com">tramgiaolam@gmail.com</a></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top