Có Bán Rế Giống - Rế Đen Và Rế Trắng Và Mua Bán Rế Thương Phẩm

  • Thread starter ledientho
  • Ngày gửi
L

ledientho

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Diên Thọ
- Địa chỉ: phương nha - hồng phương - yên lạc - vĩnh phúc
- Tel, Fax: ::: FaX 0977833267
- email: kyominhhieu@yahoo.com
================================

<p><font size="3">Cơ Sở Ch&uacute;ng T&ocirc;i C&oacute; B&aacute;n C&aacute;c Loại Rế Giống V&agrave; Rế Thương Phẩm C&aacute;c Loại Rế Đen V&agrave; Rế Trắng .&nbsp;</font></p><p><font size="3">Gi&aacute; Cả Hợp L&iacute; . B&agrave; Con V&agrave; C&ocirc; B&aacute;c C&oacute; Nhu Cầu Mua Rế Giống V&agrave; Rế Thương Phẩm Xin Li&ecirc;n Hệ Với Anh Thọ ( Phương Nha) Để Biết Th&ecirc;m Chi Tiết </font></p><p><font size="3">Điện Thoại:0977833267</font></p><p><font size="3">Hoặc : 02116296552 </font></p><p><font size="3">Gặp Trực Tiếp Anh Thọ Để Tư Vấn</font></p><p>&nbsp;</p>
 


mấy loại RẾ của bác có dùng cho lót nồi cơm điện được không bác ơi . Bác up lên mấy cái hình cho anh em xem đi.. ^_^
 


Back
Top