có con gà cần ae nhận xét

#1
mình có 1 con gà k biet lai j ae xem r đánh giá dùm mình. tks^_^


 

Last edited:

hoang khang

Nhanong.Com
#3
Sao ko đi hỏi người bán - cho - tặng hoặc người đổ ra thì hi vọng còn biết. Chứ nhìn con gà mà nói được gia phả 2-3 đời thì e như mò kim đáy biển.
 

utbentre

Lữ khách
#5
Mìh mua c0n gà này 150k ve làm kiểng. Pán thj sms dja chj mìh. 01644 622 254 khanh.dag o kcn vjnh loc
 

Mr.suri@Trăn&rắn@bentre

Không gì quí hơn ĐỘC LẬP, TỰ DO
#8
Gia phả 3 đời của gà tức là : gà pà ngoại,gà mẹ và gà cha ->đời nó. Pa ngoại gà mái che Điều, ông ngoại gà Tàu vàng => mẹ nó Lai Tau màu Vàng điều + cha nó Mỹ chuôi trắng => kêt quả ra nó chuôi trắng điễm ức đen.
Đat điêm con xot lai cua pa ngoai là nhỏ con. Ông ngoai là mồng lá nhỏ và mỏng chân to màu vàng mắt to tròn hơi lòi như đen pha,đuôi nhỏng. Giông cha nó đuôi nhỏng long mã to ngắn.bản đuôi lớn có lẽ cha nó là ansil (ko biêt viêt thê nao( còn goi là Mỹ Đòn))