co luon ca ngu dai duong can ban

  • Thread starter ho dung vinh duy
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

ho dung vinh duy

Guest
#1
<p>Hiện nay t&ocirc;i đang c&oacute; khoang 3 tan lườn c&aacute; ngừ đại dương muốn b&aacute;n.</p><p>Nếu muốn cắt theo qui c&aacute;ch của c&aacute;c bạn m&igrave;nh cũng c&oacute; thể l&agrave;m.</p><p>qu&yacute; kh&aacute;ch quan t&acirc;m xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ </p><p>DUY&nbsp;</p><p>Sđt: 0938574775</p><p>Email: vinhduybkb@gmail.com</p><p>skype: vinhduybkb <br /></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ho dung vinh duy
- Địa chỉ: le duc tho ,go vap
- Tel, Fax: 0938574775 ::: FaX
- email: vinhduybkb@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx