Có nên trồng táo xen canh với bưởi

Như tít các bác cho e ý kiến có nên trồng táo xen với bưởi không, và khoảng cách là bao nhiêu
 

Quảng cáo

Top