Có nhu cầu hợp tác trồng, sản xuất củ cải trắng để bán

  • Thread starter Trần Hoài Ngọc
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trần Hoài Ngọc

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Hoài Ngọc
- Địa chỉ: Trung tâm dạy nghề huyện Si Ma Cai
- Tel, Fax: ::: FaX 0203796558
- email: daynghesimacai@yahoo.com.vn
================================

Huyện Si Ma Cai, tỉnh L&agrave;o Cai l&agrave; huyện v&ugrave;ng cao, đất đai thổ nhưởng rất ph&ugrave; hợp trồng củ cải trắng. Về tập qu&aacute;n sản xuất, nh&acirc;n d&acirc;n ở đ&acirc;y thường trồng củ c&aacute;i trắng để l&agrave;m thực phẩm sinh hoạt. Tiềm năng của huyện c&oacute; thể mở được dự &aacute;n trồng, chế biến, b&aacute;n của cải trắng cho c&aacute;c doanh nghiệp kinh doanh rau sạch. Về mở dự &aacute;n, huyện sắn s&agrave;ng hỗ trợ đơn vị đối t&aacute;c 100 % vốn đ&agrave;o tạo dạy nghề, chuyển đổi sản xuất cho n&ocirc;ng d&acirc;n, huy động nh&acirc;n d&acirc;n lập v&ugrave;ng sản xuất. Đề nghị c&aacute;c đơn vị c&oacute; nhu cầu hợp t&aacute;c, xin li&ecirc;n hệ với Trung t&acirc;m dạy nghề huyện Si Ma Cai. email: <a href="mailto:daynghesimacai@yahoo.com.vn">daynghesimacai@yahoo.com.vn</a> hoặc li&ecirc;n hệ trực tiếp với Gi&aacute;m đốc trung t&acirc;m: ĐT: 01222284133
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top