Cỏ sân vườn, cỏ sân golf mini, cỏ nhung nhật, các loại cỏ

  • Thread starter chuyenbui
  • Ngày gửi
C

chuyenbui

Guest
#1
<p style="margin-top: 12pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 12pt; margin-left: 0in; text-indent: 0.5in; line-height: 14.25pt"><span style="font-size: 13pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f7f7f7; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">C&ocirc;ng ty<span style="color: blue"> </span><strong><span style="color: green">TNHH LƯỚI C&Ocirc;NG TR&Igrave;NH</span></strong>&nbsp;cung cấp v&agrave; thi c&ocirc;ng c&aacute;c loại cỏ thật cho s&acirc;n vườn, s&acirc;n golf nhỏ<span style="color: blue">. </span><span style="color: black">Với đội ngũ kỹ sư gi&agrave;u kinh nghiệm, c&ugrave;ng với c&aacute;c chuy&ecirc;n gia về thể thao, về s&acirc;n vườn, s&acirc;n golf mini tại vườn cho c&aacute;c resort sử dụng c&ocirc;ng nghệ cao trong x&acirc;y dựng s&acirc;n vườn, từ việc chọn lựa loại cỏ, thiết bị hệ thống tưới nổi, thiết bị hệ thống tho&aacute;t mặt s&acirc;n &hellip;. cho đến c&aacute;c c&ocirc;ng đoạn thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng bảo tr&igrave; bảo dưỡng mặt s&acirc;n.<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span></span></p> <p style="margin-top: 12pt; margin-right: 0in; margin-bottom: 12pt; margin-left: 0in; text-indent: 0.5in; line-height: 14.25pt"><span style="font-size: 13pt; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f7f7f7; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">C&ocirc;ng ty </span><strong><span style="font-size: 13pt; color: green; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f7f7f7; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">TNHH LƯỚI C&Ocirc;NG TR&Igrave;NH</span></strong><span style="font-size: 13pt; color: black; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #f7f7f7; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"> l&agrave; c&ocirc;ng ty đưa cỏ Bermuda &ndash; Mỹ chuy&ecirc;n dụng cho mặt s&acirc;n vườn, mini golf trong vườn về trồng tạo cảnh quan đẹp v&agrave; m&ocirc;n thể thao golf cho kh&aacute;ch nước ngo&agrave;i. Bermuda c&oacute; mặt cỏ mịn như tơ, kh&ocirc;ng cản trở đường b&oacute;ng lăn, rể cỏ d&agrave;i kh&ocirc;ng bị boong tr&oacute;c, th&acirc;n cỏ chịu va đập tốt, khả năng sinh trưởng v&agrave; ph&aacute;t triển nhanh, bảo tr&igrave; bảo dưỡng đơn gi&atilde;n với chi ph&iacute; thấp.</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: bùi thị chuyên
- Địa chỉ: Số 6, ĐÌnh Thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 0972382540 - Fax:
- email: chuyentmdt@gmail.com