Cơ sở cung cấp chim bồ câu Pháp, chim lai, chim ta Nam Hà

NamHa83

Lữ khách
#1
<strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><font color="#FF0000" style="-webkit-box-shadow: none !important">Cơ sở cung cấp chim bồ c&acirc;u Ph&aacute;p, chim lai, chim ta Nam H&agrave;&nbsp;</font></strong><br /><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Với phương ch&acirc;m: uy t&iacute;n đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu. Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp:</span><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">+ Giống chim chất lượng</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">+ Đảm bảo chim đ&uacute;ng th&aacute;ng tuổi, khỏe mạnh</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">+ Gi&aacute; th&agrave;nh hợp l&yacute;.</span><br /><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Bảng gi&aacute; tham khảo:</span><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Chim giống: 170k / 1 đ&ocirc;i (từ 1,5 đến 2 th&aacute;ng tuổi)</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Chim giống: 230k/ 1 đ&ocirc;i (từ 2 đến 4 th&aacute;ng tuổi)</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Chim đẻ: 350k/ 1 đ&ocirc;i (tử 6 đến 12 th&aacute;ng tuổi)</span><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">(gi&aacute; tr&ecirc;n c&oacute; thể thay đổi theo từng thời điểm v&agrave; theo từng số lượng đơn h&agrave;ng).</span><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">ĐT: 0906 434 888</span><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">YH: lanly_8283</span><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Địa chỉ: cơ sở cung cấp chim bồ c&acirc;u Nam H&agrave;, đội 4- Tiền Lệ- Tiền Y&ecirc;n- Ho&agrave;i Đức- H&agrave; Nội</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /><br />Link:&nbsp;<a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #003399; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/threads/88605-Ban-chim-bo-cau-Phap-tai-Ha-Noi#ixzz1tbFcuYCk">http://agriviet.com/home/threads/88605-Ban-chim-bo-cau-Phap-tai-Ha-Noi#ixzz1tbFcuYCk</a></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Hà
- Địa chỉ: Tiền Lệ- Tiền Yên- Hoài Đức- Hà Nội!
- Điện thoại: 0906 434 888 - Fax:
- email:
 

bocaungocdien

Có kinh nghiệm
#2
Chị có thể post hình ảnh trại nuôi bồ câu của mình để mọi người học hỏi được không?
Chúc chị bán được nhiều hàng cho bà con.
 
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx