Cơ sở phân phối tiêu giống cao sản Vĩnh Linh

  • Thread starter caygionghaivuong
  • Ngày gửi
C

caygionghaivuong

Guest
#1
<p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in; text-indent: 0.5in"><font size="2">1. Nhận cung cấp, mua b&aacute;n, dịch vụ chăm s&oacute;c c&acirc;y giống ti&ecirc;u Vĩnh Linh theo nhu cầu của qu&yacute; đơn vị.</font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in; text-indent: 0.5in"><font size="2">Gi&aacute; cả phải chăng, đảm bảo uy t&iacute;n </font><font size="2">chất lượng. </font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in; text-indent: 0.5in"><font size="2"><strong>*Đặc biệt:</strong> Tư vấn miễn ph&iacute;, bao ti&ecirc;u sản phẩm.</font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in; text-indent: 0.5in"><font size="2">2. Địa chỉ li&ecirc;n hệ: </font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in; text-indent: 0.5in"><font size="2">-Địa chỉ: 09-Th&ocirc;n 1-Thị trấn Eap&ocirc;k- Huyện CưMGar- Tỉnh Đăk Lăk<br /></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in; text-indent: 0.5in"><font size="2">-Điện thoại li&ecirc;n lạc: 01686234404 gặp Linh<br /></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in; text-indent: 0.5in"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0978049050<br /></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in; text-indent: 0.5in"><font size="2"><strong>H&Acirc;N HẠNH PHỤC VỤ QU&Yacute; KH&Aacute;CH !</strong></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0in; text-indent: 0.5in"><font size="2">Cảm ơn đ&atilde; xem tin!</font></p><div style="border: medium none ; overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none"><img border="0" src="file:///D:/tieu.jpg" /><br /> <br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Duy Linh
- Địa chỉ: 09-Thôn 1-Thị trấn Eapôk- Huyện CưMGar- Tỉnh Đăk Lăk
- Điện thoại: 01686234404 - Fax: 0978049050
- email: caygionghaivuong@yahoo.com.vn
 

Đối tácTop