Cơ sở sản xuất Đồng hồ treo tường in logo quảng cáo, Đồng hồ

  • Thread starter hongha288
  • Ngày gửi
H

hongha288

Guest
#1
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 24pt; font-family: Tahoma; color: #f62008">C</span><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma; color: #f62008">h&uacute;ng t&ocirc;i sản xuất đồng hồ treo tường, l&agrave;m đồng hồ treo tường, nhận cung cấp đồng hồ treo tường với số lượng lớn cho c&aacute;c C&ocirc;ng ty, Doanh nghiệp, Đo&agrave;n thể,...l&agrave;m qu&agrave; cho nh&acirc;n vi&ecirc;n hay đối t&aacute;c của m&igrave;nh :<br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span></p> <p><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma; color: green">- Đặc biệt ch&uacute;ng t&ocirc;i</span><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma"> <u><span style="color: green">thiết kế m&agrave;u sắc đồng hồ</span></u> <span style="color: green">theo y&ecirc;u cầu.</span></span></p> <p><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma; color: green">- In ấn nội dung, Logo quảng c&aacute;o l&ecirc;n mặt đồng hồ.</span></p> <p><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma; color: green">- Xuất xứ : Việt Nam, Đ&agrave;i Loan</span></p> <p><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma; color: green">- H&igrave;nh d&aacute;ng : tr&ograve;n, vu&ocirc;ng,....</span></p> <p><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma; color: green">- V&agrave;nh-viền đồng hồ : &eacute;p m&agrave;u theo y&ecirc;u cầu.</span></p> <p><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma; color: green">- Thời gian l&agrave;m mẫu : 2-3 ng&agrave;y</span></p> <p><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma; color: green">- Thời gian giao h&agrave;ng : 7-12 ng&agrave;y, t&ugrave;y thuộc v&agrave;o số lượng v&agrave; thời điểm đặt h&agrave;ng.</span></p> <p><em><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma; color: #ea141d">Qu&yacute; vị c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ</span></em></p> <p><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma; color: green">&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</span>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma; color: green">Mr Tuấn : 0906 230 035</span></p> <p><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma; color: green">C&ocirc;ng ty TNHH Ho&agrave;ng Anh</span></p> <p><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma; color: green">69/8C Phạm Văn Chi&ecirc;u, P9, Q. G&ograve; vấp, TP.HCM</span></p> <p><u><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma; color: green">Tel</span></u><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma; color: green"> : 08. 6295 76 86&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <u>Fax</u> : 08. 6257 1346</span></p> <p><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma; color: green">email 1 : kd@quatanghoanganh.com</span></p> <p><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma; color: green">email 2 : info@quatanghoanganh.com</span></p> <p><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma; color: green">email 3 : letuan198@gmail.com</span></p> <p><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma; color: green">website : <a target="'_blank'" title="l&agrave;m đồng hồ treo tường, sản xuất đồng hồ quảng c&aacute;o, cơ sở sản xuất đồng hồ treo tường, c&ocirc;ng ty l&agrave;m đồng hồ" href="http://www.quatanghoanganh.com/">www.quatanghoanganh.com</a></span></p> <p><span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma; color: green">mst : 0310261851</span></p> <span style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma; color: green">&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</span>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: le thi ha
- Địa chỉ: 69/8C PHẠM VĂN CHIÊU, P9, Q. GÒ VẤP, TP.HCM
- Tel, Fax: 0906230035 ::: FaX
- email: kd@quatanghoanganh.com