cong ty nguyen lieu vinafood dang cung cap mat hang nguyen lieu

  • Thread starter duc nguyen
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
D

duc nguyen

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: duc nguyen
- Địa chỉ: vp mai thị lựu_p đa kao_Q1 TPHCM
- Tel, Fax: 0838201442. fax: 0838201386(0937643567)
- email: ducnguyen@gmail.com
================================

<p>c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần hợp t&aacute;c với c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y thức ăn gia s&uacute;c va nh&agrave; m&aacute;y chế biến thức ăn thủy sản tr&ecirc;n to&agrave;n quốc</p><p>nay ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; số lượng lớn về tất cả c&aacute;c nguy&ecirc;n liệu,mong được sự hợp t&aacute;c&nbsp;của qu&yacute; c&ocirc;ng ty.</p><p>&nbsp;&nbsp; xin li&ecirc;n hề với t&ocirc;i theo đi&ecirc;n thoai sau;</p><p>0937643567(A đức)</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop