Công ty TNHH CNSH THIÊN PHONG

  • Thread starter Nguyá»…n Trần Hòa
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Trần Hòa

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Trần Hòa
- Địa chỉ: Ngọc Anh - Phú Thượng - Phú Vang - Thừa Thiên Huế
- Tel, Fax: 0906 896 383 ::: FaX
- email: tktnth@gmail.com
================================

<p><font size="2"><strong>C&Ocirc;ng ty TNHH CNSH THI&Ecirc;N PHONG </strong>ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n kinh doanh c&aacute;c mặt h&agrave;ng thuốc thủy sản, sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i chủ yếu được nhập từ Mỹ v&agrave; Th&aacute;i Lan, chất lượng đảm bảo v&agrave; đang được người ti&ecirc;u d&ugrave;ng rất tin cậy, sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i đang được ph&acirc;n phối độc quyền tại thị trường Việt Nam.</font></p><p><font size="2">Do nhu cầu mở rộng thị trường n&ecirc;n hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang t&igrave;m kiếm nh&agrave; ph&acirc;n phối ở 2 tỉnh Thừa Thi&ecirc;n Huế v&agrave; Quảng Trị.</font></p><p><font size="2">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: 0906 896 383 gặp A.H&ograve;a để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin chi tiết về h&igrave;nh thức khuyến m&atilde;i cũng như những ưu đ&atilde;i khi l&agrave;m nh&agrave; ph&acirc;n phối của c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i. </font><br /></p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top