CT Hưng Việt - Hải Dương cần mua 300 tấn cà rốt/ ngày LH 0982828607 A Trường

  • Thread starter muamaybandat388
  • Ngày gửi
muamaybandat388

muamaybandat388

Lữ khách
#1
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.google.com.vn%2Fsearch%3Fq%3Dc%25C3%25A0%2Br%25E1%25BB%2591t%26espv%3D2%26biw%3D1260%26bih%3D636%26source%3Dlnms%26tbm%3Disch%26sa%3DX%26ei%3DIFbCVN_8L8L38QXAyIG4DA%26ved%3D0CAYQ_AUoAQ%23imgdii%3D_%26imgrc%3DT4a5Ic1ogEa6iM%25253A%253Ba3YcvbhT9Ds6oM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fbenh.vn%25252Fupload%25252Fca%25252520rot_benhvn.jpg%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fbenh.vn%25252Fche-do-an%25252FNhung-luu-y-khi-su-dung-ca-rot%25252F57%25252F4093%25252F12-11-2013.htm%253B480%253B360&hash=ca30c35bb441711d9960ef710fc736f2
Công ty TNHH MTV Hưng Việt
Địa chỉ: Phúc Tân- Gia Tân- Gia Lộc- Hải Dương.
Hiện nay nhà máy của chúng tôi đang thực hiện thu mua và gia công sản phẩm cà rốt cho các đối tác ở trên 8 quốc gia và xuất cà rốt loại 2, 3 vào Sài Gòn và Campuchia..
Một ngày chúng tôi cần lượng từ 250 -300 tấn cà rốt.
- Công ty hỗ trợ xe vận tải
- Thanh toán ngay theo từng chuyến hàng.
Vậy chúng tôi gửi thông báo này đến các chủ thương lái đang thu mua cà rốt thuộc các khu vực: Cẩm Giàng, Nam Sách, Chí Linh - Hải Dương; Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên.
Vui lòng
LH: 0982 828 607 or 0927 364656 gặp anh Trường để biết chi tiết đóng hàng.
 

Đối tácTop