Cty chúng tôi chuyên cung cấp các loại heo rừng giống các loại

  • Thread starter uyennguyen
  • Ngày gửi
U

uyennguyen

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Anh Tư
- Địa chỉ: 498/8/14 Lê Quang Định, P11. Bình Thạnh
- Tel, Fax: 0909.551.288
- email:
================================

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; nh&acirc;n giống v&agrave; lai giống heo rừng gốc Th&aacute;i Lan từ năm 2005. Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận cung cấp heo rừng giống c&aacute;c loại. Hướng dẫn kỹ thuật nu&ocirc;i tham quan trang trại.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">LH: 0909.551.288 Anh Tư</span></p>
 

Top