Cty Thiết Bị Chăn Nuôi Bảo Khánh

#1
<TABLE style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px" id=post_3079 class=tborder border=0 cellSpacing=1 cellPadding=4><TBODY><TR><TD class="trow2 post_content ">Cty Thiết Bị Chăn Nuôi Bảo Khánh Chào Các Bác!
Cty Chúng em chuyên cung cấp các thiết bị trong nghành chăn nuôi như:
Hệ thống ăn tự động công nghiệp cho heo, gà . .
Chuồng trại dạng công nghiệp
Bình uống tự động cho gà thịt, vòi uống cho gà đẻ, vòi uống cho heo
Đèn sưởi hồng ngoại, chụp sưởi bằng ga, hàng nhập khẩu
Cung cấp sàn nhựa dùng cho heo, gà . .
Các loại kìm cắt đuôi heo, kìm bấm nanh heo, . v. v. .
Các bác có nhu cầu xin liên hệ:
Cty TNHH TMDV Kỹ Thuật Chăn Nuôi Bảo Khánh
16/2 Nguyễn Chí Thanh, F5, Tp. Vĩnh Long
ĐT: 0703. 820955. Fax: 0706.250.225
DD: 0939. 79.19.39
Email: thienphuong8184@yahoo.com


</TD></TR><TR><TD class="trow1 post_buttons "></TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px" id=post_3079 class=tborder border=0 cellSpacing=1 cellPadding=4><TBODY><TR><TD class="trow2 post_content ">Cty Thiết Bị Chăn Nuôi Bảo Khánh Chào Các Bác!
Cty Chúng em chuyên cung cấp các thiết bị trong nghành chăn nuôi như:
Hệ thống ăn tự động công nghiệp cho heo, gà . .
Chuồng trại dạng công nghiệp
Bình uống tự động cho gà thịt, vòi uống cho gà đẻ, vòi uống cho heo
Đèn sưởi hồng ngoại, chụp sưởi bằng ga, hàng nhập khẩu
Cung cấp sàn nhựa dùng cho heo, gà . .
Các loại kìm cắt đuôi heo, kìm bấm nanh heo, . v. v. .
Các bác có nhu cầu xin liên hệ:
Cty TNHH TMDV Kỹ Thuật Chăn Nuôi Bảo Khánh
16/2 Nguyễn Chí Thanh, F5, Tp. Vĩnh Long
ĐT: 0703. 820955. Fax: 0706.250.225
DD: 0939. 79.19.39
Email: thienphuong8184@yahoo.com


</TD></TR><TR><TD class="trow1 post_buttons "></TD></TR></TBODY></TABLE>
Cty Thiết Bị Chăn Nuôi Bảo Khánh
Chào Các Bác!
Cty Chúng em chuyên cung cấp các thiết bị trong nghành chăn nuôi như:
Hệ thống ăn tự động công nghiệp cho heo, gà . .
Chuồng trại dạng công nghiệp
Bình uống tự động cho gà thịt, vòi uống cho gà đẻ, vòi uống cho heo
Đèn sưởi hồng ngoại, chụp sưởi bằng ga, hàng nhập khẩu
Cung cấp sàn nhựa dùng cho heo, gà . .
Các loại kìm cắt đuôi heo, kìm bấm nanh heo, . v. v. .
Các bác có nhu cầu xin liên hệ:
Cty TNHH TMDV Kỹ Thuật Chăn Nuôi Bảo Khánh
16/2 Nguyễn Chí Thanh, F5, Tp. Vĩnh Long
ĐT: 0703. 820955. Fax: 0706.250.225
DD: 0939. 79.19.39
Email: thienphuong8184@yahoo.com:eek:
 

Top