CỦ CHI BÁN NHÍM ĐANG DẪN CON-NHÍM GIỐNG SINH SẢN

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776
- email: NG-CHAU@TAKAKOVIETNAM.COM
================================

<p>TRẠI NH&Iacute;M GIỐNG GIA HUY </p><p>NHẬN HỢP ĐỒNG CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG C&Aacute;C LOẠI </p><p>CHỦ LỰC : <strong>NH&Iacute;M BỐ MẸ ĐANG DẪN CON , NH&Iacute;M BỐ MẸ ĐANG SINH SẢN</strong> </p><p>BAO TI&Ecirc;U CON GIỐNG - BAO SINH SẢN C&Ugrave;NG VỚI VIỆC HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT </p><p>MỘT SỐ B&Iacute; QUYẾT Đ&Atilde; T&Iacute;CH LŨY </p><p>H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC Đ&Oacute;N TIẾP QU&Yacute; KH&Aacute;CH </p><p>ĐT: 0903027776</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top