CỦ CHI- BÁN NHÍM GIỐNG SINH SẢN CHẤT LƯỢNG CAO

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776
- email: NG-CHAU@TAKAKOVIETNAM.COM
================================

<p>TRẠI NH&Iacute;M GIỐNG GIA HUY </p><p>CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM CH&Acirc;U &Aacute; </p><p>CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG C&Aacute;C LOẠI : NH&Iacute;M CON ,NH&Iacute;M LỨA, NH&Iacute;M BỐ MẸ ...</p><p>HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NU&Ocirc;I- CHUỒNG TRẠI </p><p>KỸ THUẬT NU&Ocirc;I SINH SẢN -PHỐI GIỐNG -GH&Eacute;P Đ&Ocirc;I ...</p><p>GIẤY TỜ HỢP LỆ -CHỈ DẪN TẬN T&Igrave;NH </p><p>ĐT : 0903027776 </p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop