CỦ CHI - BÁN RẮN LONG THỪA GIỐNG 90.000/CON

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776- 0906565149
- email:
================================

<p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY CỦ CHI </font></strong></p><p><strong><font size="2">G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN RẮN LONG THỪA ( HỔ VỆN , R&Aacute;O TR&Acirc;U ) </font></strong></p><p><strong><font size="2">NHẬN CUNG CẤP RẮN CON GIỐNG </font></strong></p><p><strong><font size="2">GI&Aacute; : 90.000/ CON </font></strong></p><p><strong><font size="2">HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NU&Ocirc;I THỊT, NU&Ocirc;I SINH SẢN </font></strong></p><p><strong><font size="2">NẾU NU&Ocirc;I 100CON THỜI GIAN 1 NĂM , SAU KHI TRỪ HẾT CHI PH&Iacute; LỢI NHUẬN KHOẢNG 50 TRIỆU ( GI&Aacute; RẮN THỊT : TR&Ecirc;N 1.5KG/CON : 700.000KG) </font></strong></p><p><strong><font size="2">H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC Đ&Oacute;N TIẾP QU&Yacute; B&Agrave; CON </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT : 0906565149 -0903027776</font></strong></p><p><strong><font size="2">( QUA CẦU VƯỢT CỦ CHI ,THẲNG VỀ HƯỚNG T&Acirc;Y NINH KHOẢNG 7KM, ĐẾN NG&Atilde; TƯ CHỢ PHƯỚC THẠNH QUẸO PHẢI V&Agrave;O 1.5KM)</font></strong></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop