CỦ CHI BÁO GIÁ NHÍM GIỐNG CÁC LOẠI - GIÁ HẤP DẪN

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776
- email: NG-CHAU@TAKAKOVIETNAM.COM
================================

<p><strong>TRẠI NH&Iacute;M GIỐNG GIA HUY </strong></p><p><strong>CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM CH&Acirc;U &Aacute; </strong></p><p><strong>CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG C&Aacute;C LOẠI </strong></p><p><strong>NH&Iacute;M CON 2 TH&Aacute;NG TUỔI : 13T/CẶP</strong></p><p><strong>NH&Iacute;M BỐ MẸ Đ&Atilde; SINH SẢN : 28T/CẶP</strong></p><p><strong>NH&Iacute;M BỐ MẸ DẪN 1 NH&Iacute;M ĐỰC CON : 32T/CẶP</strong></p><p><strong>NH&Iacute;M BỐ MẸ DẪN 2 NH&Iacute;M ĐỰC CON : 37T/CẶP</strong></p><p><strong>NH&Iacute;M BỐ MẸ DẪN 1 NH&Iacute;M C&Aacute;I CON : 36T/CẶP</strong></p><p><strong>NH&Iacute;M BỐ MẸ DẪN 2 NH&Iacute;M C&Aacute;I CON : 45T/CẶP</strong></p><p><strong>NH&Iacute;M BỐ MẸ DẪN 1 ĐỰC + 1 C&Aacute;I CON : 42T/CẶP</strong></p><p><strong>BAO TI&Ecirc;U NH&Iacute;M CON -HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NU&Ocirc;I </strong></p><p><strong>UY T&Iacute;N -CHẤT LƯỢNG L&Agrave; PHƯƠNG CH&Acirc;M CỦA TRẠI NH&Iacute;M CH&Uacute;NG T&Ocirc;I </strong></p><p><strong>H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC Đ&Oacute;N TIẾP QU&Yacute; B&Agrave; CON CHĂN NU&Ocirc;I</strong></p><p><strong>LƯU &Yacute; : B&Agrave; CON N&Ecirc;N MUA GIỐNG Ở C&Aacute;C TRẠI LỚN ,NẾU MUA TR&Ocirc;I NỔI ,NHỎ LẺ SẼ KH&Ocirc;NG ĐẢM BẢO NGUỒN GỐC-ĐẦU RA NH&Iacute;M CON - SỰ BẢO ĐẢM VỀ CHẤT LƯỢNG SINH SẢN </strong></p><p><strong>ĐT : 0903027776</strong></p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top