CỦ CHI : NHÍM -RẮN LONG THỪA CÁC LOẠI - HỖ TRỢ KỸ THUẬT + ĐẦU RA

  • Thread starter HCHAU
  • Ngày gửi
H

HCHAU

Guest
#1
<p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M - RẮN LONG THỪA GIA HUY CỦ CHI</font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN </font></strong></p><p><strong><font size="2">CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG-THỊT C&Aacute;C LOẠI : NH&Iacute;M CON , NH&Iacute;M BỐ MẸ Đ&Atilde; SINH SẢN , ĐANG DẪN CON ,,,</font></strong></p><p><strong><font size="2">CUNG CẤP RẮN LONG THỪA MỚI NỞ , 1-4 TUẦN TUỔI , RẮN BỐ MẸ SINH SẢN </font></strong></p><p><strong><font size="2">HỖ TRỢ KỸ THUẬT TẬN T&Igrave;NH ( TRỰC TIẾP- ĐIỆN THOẠI )</font></strong></p><p><strong><font size="2">HỖ TRỢ ĐẦU RA SẢN PHẨM </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT : 0903027776</font></strong></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI NHÍM - RẮN LONG THỪA
- Địa chỉ: SỐ 1032 TỈNH LỘ 7 - XÃ PHƯỚC THẠNH - CỦ CHI
- Điện thoại: 0903027776 - Fax:
- email: NG-CHAU@TAKAKOVIETNAM.COM
 

Roberttran

Thành viên mới
#2
Bán uy tín không??

TRẠI NHÍM - RẮN LONG THỪA GIA HUY CỦ CHI
CHUYÊN GÂY NUÔI SINH SẢN
CUNG CẤP NHÍM GIỐNG-THỊT CÁC LOẠI : NHÍM CON , NHÍM BỐ MẸ ĐÃ SINH SẢN , ĐANG DẪN CON ,,,
CUNG CẤP RẮN LONG THỪA MỚI NỞ , 1-4 TUẦN TUỔI , RẮN BỐ MẸ SINH SẢN
HỖ TRỢ KỸ THUẬT TẬN TÌNH ( TRỰC TIẾP- ĐIỆN THOẠI )
HỖ TRỢ ĐẦU RA SẢN PHẨM
ĐT : 0903027776THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI NHÍM - RẮN LONG THỪA
- Địa chỉ: SỐ 1032 TỈNH LỘ 7 - XÃ PHƯỚC THẠNH - CỦ CHI
- Điện thoại: 0903027776 - Fax:
- email: NG-CHAU@TAKAKO*********COM
Bác vô nghề này bao nhiêu năm rồi. Buôn bán có uy tín không đó bác!!!