CỦ CHI -RẮN LONG THỪA CON CHẤT LƯỢNG,GIÁ CẠNH TRANH

  • Thread starter HCHAU
  • Ngày gửi
H

HCHAU

Guest
#1
<p><strong><font size="2">TRẠI RẮN LONG THỪA CỦ CHI </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN RẮN LONG THỪA </font></strong></p><p><strong><font size="2">CUNG CẤP RẮN CON- RẮN LỨA - RẮN BỐ MẸ C&Aacute;C LOẠI </font></strong></p><p><strong><font size="2">HỖ TRỢ KỸ THUẬT - ĐẦU RA SẢN PHẨM </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT : 0903027776</font></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI RẮN LONG THỪA ( HỔ HÈO )
- Địa chỉ: SỐ 1032 TỈNH LỘ 7 ( GẦN NGÃ TƯ QL22 VỚI TL7 )
- Điện thoại: 0903027776 - Fax:
- email: NG-CHAU@TAKAKOVIETNAM.COM
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx