CỦ CHI - TRẠI NHÍM GIA HUY -NHÍM CÁC LOẠI

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776
- email: NG-CHAU@TAKAKOVIETNAM.COM
================================

<p><strong>TRAI &nbsp;NH&Iacute;M GIA HUY </strong></p><p><strong>CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM CH&Acirc;U &Aacute;</strong></p><p><strong>CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG C&Aacute;C LOẠI , NH&Iacute;M BỐ MẸ CHẤT LƯỢNG </strong></p><p><strong>BỐ MẸ DẪN 1 NH&Iacute;M ĐỰC CON : 32T/ CẶP </strong></p><p><strong>BỐ MẸ DẪN 1 NH&Iacute;M C&Aacute;I CON 36T/CẶP</strong></p><p><strong>BỐ MẸ DẪN 2 NH&Iacute;M ĐỰC CON : 37T/CẶP</strong></p><p><strong>BỐ MẸ DẪN 2 NH&Iacute;M C&Aacute;I CON : 45T/ CẶP</strong></p><p><strong>BỐ MẸ DẪN NH&Iacute;M ĐỰC CON + NH&Iacute;M C&Aacute;I CON: 42T/CẶP</strong></p><p><strong>GIẤT TỜ HỢP LỆ -BAO TI&Ecirc;U NH&Iacute;M CON </strong></p><p><strong>BAO SINH SẢN , NẾU 6 TH&Aacute;NG KO SINH SẢN SẼ CHO ĐỔI LẠI CẶP KH&Aacute;C ,UY T&Iacute;N </strong></p><p><strong>ĐT: 0903027776</strong></p><p></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top