CỦ CHI - TRẠI NHÍM GIA HUY -NHÍM GIỐNG CÁC LOẠI -BAO TIÊU ĐẦU RA

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776- 0906565149
- email: NG-CHAU@TAKAKOVIETNAM.COM
================================

<p>TRẠI NH&Iacute;M GIỐNG GIA HUY </p><p>HỆ THỐNG TRẠI NH&Iacute;M GIA Đ&Igrave;NH QUI M&Ocirc; LỚN </p><p>NHẬN HỢP ĐỒNG CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG C&Aacute;C LOẠI </p><p>NH&Iacute;M CON , NH&Iacute;M LỨA , NH&Iacute;M TRƯỞNG TH&Agrave;NH , NH&Iacute;M BỐ MẸ ,........</p><p>HƯỚNG DẪN KĨ THUẬT TẬN T&Igrave;NH ( CHUỒNG TRẠI - GH&Eacute;P Đ&Ocirc;I SINH SẢN -B&Iacute; QUYẾT )</p><p>GIẤY TỜ HỢP LỆ </p><p>BAO TI&Ecirc;U ĐẦU RA -TRAO ĐỔI NH&Iacute;M GIỐNG </p><p>ĐT: 0903027776- 0906565149</p><p>QUA CẦU VƯỢT CỦ CHI THẲNG VỀ HƯỚNG T&Acirc;Y NINH KHOẢNG 7KM , ĐẾN NG&Atilde; TƯ CHỢ PHƯỚC THẠNH QUẸO PHẢI , V&Agrave;O 2KM ,PH&Iacute;A TAY PHẢI ) </p><p>H&Acirc;N HẠNH Đ&Oacute;N TIẾP QU&Yacute; B&Agrave; CON !</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top