CỦ CHI - TRẠI NHÍM GIA HUY -NHÍM GIỐNG CÁC LOẠI -BAO TIÊU ĐẦU RA

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776- 0906565149
- email: NG-CHAU@TAKAKOVIETNAM.COM
================================

<p><strong><font size="4">HỆ THỐNG TRẠI NH&Iacute;M GIA Đ&Igrave;NH GIA HUY </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM CH&Acirc;U &Aacute; </font></strong></p><p><strong><font size="2">CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG C&Aacute;C LOẠI ( NH&Iacute;M CON 2 TH&Aacute;NG, NH&Iacute;M LỨA ,NH&Iacute;M TRƯỞNG TH&Agrave;NH , NH&Iacute;M BỐ MẸ ĐANG SINH SẢN )</font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐẶC BIỆT C&Oacute; GIỐNG SƠN LA , TR&Ecirc;N 15KG 1 CON </font></strong></p><p><strong><font size="2">HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NU&Ocirc;I-CHUỒNG TRẠI</font></strong></p><p><strong><font size="2">KỸ THUẬT GH&Eacute;P Đ&Ocirc;I SINH SẢN CAO</font></strong></p><p><strong><font size="2">GIẤY TỜ KIỂM L&Acirc;M HỢP</font></strong><strong><font size="2">&nbsp;LỆ </font></strong></p><p><strong><font size="4">ĐT:0903027776</font></strong></p><p><strong><font size="2">( QUA CẦU VƯỢT CỦ CHI THẲNG VỀ HƯỚNG T&Acirc;Y NINH 7KM, ĐẾN NG&Atilde; TƯ CHỢ PHƯỚC THẠNH QUẸO PHẢI , V&Agrave;O 2KM )</font></strong></p><p><strong><font size="4" /></strong></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top