Cửa Thiên Thai

#1
Góp vui một hòn non từ khối san hô nguyên và cây linh sam lá rí thành phẩm. Tạm đặt tên là CỬA THIÊN THAI
 

Last edited:
Top