cug cấp phụ gia chế biến thức ăn thủy sản

  • Thread starter phan thị duy mỹ
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

phan thị duy mỹ

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phan thị duy mỹ
- Địa chỉ: 23 đường 320 Bông Sao phường 5, Quận 8, TPHCM
- Tel, Fax: 08 39819320::: FaX 08 62635881
- email: info@khaiminh-industrial.com
================================

<p>ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ocirc;ng ty TNHH Thiết bị c&ocirc;ng nghiệp Khải Minh h&acirc;n hạnh gửi đến c&aacute;c bạn lời ch&uacute;c sức khỏe v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng, ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; c&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n kinh doanh c&aacute;c loaị phụ gia chế biến thức ăn chăn nu&ocirc;i như MCP v&agrave; DCP, ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng c&ocirc;ng ty c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c loại m&aacute;y m&oacute;c thiết bị d&ugrave;ng trong chế biến thức ăn thủy sản như m&aacute;y nghiền, m&aacute;y &eacute;p vi&ecirc;n, m&aacute;y &eacute;p đ&ugrave;n...</p><p>h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i, chỉ cần v&agrave;i thao t&aacute;c đơn giản, phần c&ograve;n lại h&atilde;y y&ecirc;n t&acirc;m v&agrave; để ch&uacute;ng t&ocirc;i giảo quyết, c&aacute;c bạn sẽ h&agrave;i l&ograve;ng v&agrave; thoải m&aacute;i hơn trong kinh doanh mua b&aacute;n. <br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top