Cung cấp ấu trùng sạch (giòi) cho trang trại

  • Thread starter Bền Vững
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
B

Bền Vững

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Bền Vững
- Địa chỉ: Q.12, Tp.HCM
- Tel, Fax: 09081945 18 ::: FaX
- email: ledung.lasting@yahoo.com
================================

Chuy&ecirc;n cung cấp ấu tr&ugrave;ng sạch (gi&ograve;i) nu&ocirc;i bằng c&aacute;m v&agrave; rau củ quả nhằm bổ sung đạm hiệu quả cho gia cầm, baba, ... C&oacute; hai loại ấu tr&ugrave;ng (tươi v&agrave; sấy kh&ocirc;) Mọi th&ocirc;ng tin hay đặt h&agrave;ng xin li&ecirc;n hệ: 08 3716 4907 - 0908 1945 18 <br />
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top