Bán cung cấp băng ghép cây tự hủy và kéo ghép cây công nghệ mới< có ảnh >

#1
công nghệ ghép cây hoàn toàn mới < kéo ghép cây , dây ghép tự hủy >


hiện nay chúng tôi đang cung cấp loại kéo ghép rất mới , băng ghép tự hủy
đối với 1 người ghép tay nghề như nhau thì người sử dụng loại kéo này nhanh hơn rất nhiều so với người ghép bằng dao thông thường , ước tính nhanh hơn tới 42% so với người sử dụng kéo thường ,
dưới đây là 1 số hình ảnh và video mời các bạn tham khảo
nếu ai có nhu cầu xin liên hệ theo địa chỉ
ông : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email : tiendam1958@gmail.com

mời các bạn bấm vào link này để xem video

http://v.youku.com/v_show/id_XMTE4OTQxNDAw.html

Link: http://agriviet.com/home/threads/86...eo-ghep-cay-day-ghep-tu-huy-gt-#ixzz1woOcxd7D
 

Last edited:
#2
hiện nay chúng tôi đang cung cấp loại kéo ghép rất mới , băng ghép tự hủy
đối với 1 người ghép tay nghề như nhau thì người sử dụng loại kéo này nhanh hơn rất nhiều so với người ghép bằng dao thông thường , ước tính nhanh hơn tới 42% so với người sử dụng kéo thường ,
dưới đây là 1 số hình ảnh và video mời các bạn tham khảo
nếu ai có nhu cầu xin liên hệ theo địa chỉ
ông : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email : tiendam1958@gmail.com

mời các bạn bấm vào link này để xem video

http://v.youku.com/v_show/id_XMTE4OTQxNDAw.html


Link: http://agriviet.com/home/threads/95...cay-cong-nghe-moi-lt-co-anh-gt-#ixzz1xYNqhujg
 
#3
hiện nay chúng tôi đang cung cấp loại kéo ghép rất mới , băng ghép tự hủy
đối với 1 người ghép tay nghề như nhau thì người sử dụng loại kéo này nhanh hơn rất nhiều so với người ghép bằng dao thông thường , ước tính nhanh hơn tới 42% so với người sử dụng kéo thường ,
dưới đây là 1 số hình ảnh và video mời các bạn tham khảo
nếu ai có nhu cầu xin liên hệ theo địa chỉ
ông : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email : tiendam1958@gmail.com

mời các bạn bấm vào link này để xem video

http://v.youku.com/v_show/id_XMTE4OTQxNDAw.html


Link: http://agriviet.com/home/threads/95...cay-cong-nghe-moi-lt-co-anh-gt-#ixzz1xj8ZP9ei
 
#4
hiện nay chúng tôi đang cung cấp loại kéo ghép rất mới , băng ghép tự hủy
đối với 1 người ghép tay nghề như nhau thì người sử dụng loại kéo này nhanh hơn rất nhiều so với người ghép bằng dao thông thường , ước tính nhanh hơn tới 42% so với người sử dụng kéo thường ,
dưới đây là 1 số hình ảnh và video mời các bạn tham khảo
nếu ai có nhu cầu xin liên hệ theo địa chỉ
ông : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email : tiendam1958@gmail.com

mời các bạn bấm vào link này để xem video

http://v.youku.com/v_show/id_XMTE4OTQxNDAw.html


Link: http://agriviet.com/home/threads/95...cay-cong-nghe-moi-lt-co-anh-gt-#ixzz1yDCwjh98
 
#5
hiện nay chúng tôi đang cung cấp loại kéo ghép rất mới , băng ghép tự hủy
đối với 1 người ghép tay nghề như nhau thì người sử dụng loại kéo này nhanh hơn rất nhiều so với người ghép bằng dao thông thường , ước tính nhanh hơn tới 42% so với người sử dụng kéo thường ,
dưới đây là 1 số hình ảnh và video mời các bạn tham khảo
nếu ai có nhu cầu xin liên hệ theo địa chỉ
ông : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email : tiendam1958@gmail.com

mời các bạn bấm vào link này để xem video

http://v.youku.com/v_show/id_XMTE4OTQxNDAw.html


 
#6
hiện nay chúng tôi đang cung cấp loại kéo ghép rất mới , băng ghép tự hủy
đối với 1 người ghép tay nghề như nhau thì người sử dụng loại kéo này nhanh hơn rất nhiều so với người ghép bằng dao thông thường , ước tính nhanh hơn tới 42% so với người sử dụng kéo thường ,
dưới đây là 1 số hình ảnh và video mời các bạn tham khảo
nếu ai có nhu cầu xin liên hệ theo địa chỉ
ông : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email : tiendam1958@gmail.com

mời các bạn bấm vào link này để xem video

http://v.youku.com/v_show/id_XMTE4OTQxNDAw.htmlLink: http://agriviet.com/home/threads/95...cay-cong-nghe-moi-lt-co-anh-gt-#ixzz1ynXQhpuU
 
#7
hiện nay chúng tôi đang cung cấp loại kéo ghép rất mới , băng ghép tự hủy
đối với 1 người ghép tay nghề như nhau thì người sử dụng loại kéo này nhanh hơn rất nhiều so với người ghép bằng dao thông thường , ước tính nhanh hơn tới 42% so với người sử dụng kéo thường ,
dưới đây là 1 số hình ảnh và video mời các bạn tham khảo
nếu ai có nhu cầu xin liên hệ theo địa chỉ
ông : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email : tiendam1958@gmail.com

mời các bạn bấm vào link này để xem video

http://v.youku.com/v_show/id_XMTE4OTQxNDAw.html

Link: http://agriviet.com/home/threads/95...cay-cong-nghe-moi-lt-co-anh-gt-#ixzz1zQvNUrOA
 

#8
hiện nay chúng tôi đang cung cấp loại kéo ghép rất mới , băng ghép tự hủy
đối với 1 người ghép tay nghề như nhau thì người sử dụng loại kéo này nhanh hơn rất nhiều so với người ghép bằng dao thông thường , ước tính nhanh hơn tới 42% so với người sử dụng kéo thường ,
dưới đây là 1 số hình ảnh và video mời các bạn tham khảo
nếu ai có nhu cầu xin liên hệ theo địa chỉ
ông : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email : tiendam1958@gmail.com

mời các bạn bấm vào link này để xem video

http://v.youku.com/v_show/id_XMTE4OTQxNDAw.html


Link: http://agriviet.com/home/threads/95...cay-cong-nghe-moi-lt-co-anh-gt-#ixzz20Ols7jIf
 
#9
hiện nay chúng tôi đang cung cấp loại kéo ghép rất mới , băng ghép tự hủy
đối với 1 người ghép tay nghề như nhau thì người sử dụng loại kéo này nhanh hơn rất nhiều so với người ghép bằng dao thông thường , ước tính nhanh hơn tới 42% so với người sử dụng kéo thường ,
dưới đây là 1 số hình ảnh và video mời các bạn tham khảo
nếu ai có nhu cầu xin liên hệ theo địa chỉ
ông : nguyễn tiến đàm
190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
đt : 0983 916780
email : tiendam1958@gmail.com

mời các bạn bấm vào link này để xem video

http://v.youku.com/v_show/id_XMTE4OTQxNDAw.html

Link: http://agriviet.com/home/threads/95...cay-cong-nghe-moi-lt-co-anh-gt-#ixzz20euOmvmp
 
#10
cung cấp dao ghép cây , kéo cắt cây , kéo ghép cây , túi bầu , băng ghép tự hủy

hiện nay chúng tôi đang cung cấp các loại như túi đóng bầu các kích cỡ như
7. 10 , 1 kg khoảng 1000 - 1200 túi
8 . 12 , 1 kg khoảng 1000 - 1100 túi
10 . 12 , 1 kg 900 - 1000 túi
11. 13 , 1 kg khoảng 800 - 900 túi
12 . 14 , 1 kg khoảng 750 - 800 túi
13 . 15 , 1 kg khoảng 700 - 750 túi
14 . 16 , 1 kg khoảng 600 - 700 túi
và các kích cỡ khác , nếu ai có nhu cầu đặt các loại túi bầu kích cỡ khác nhau thì xin hãy liên hệ theo địa chỉ , ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các loại kéo cây , cắt cành , kéo ghép cây , dao ghép cây , băng ghép tự hủy
nếu ai có nhu cầu xin hãy liên hệ theo địa chỉ
nguyễn tiến đàm
Địa chỉ: 190 phố chợ mễ - mễ sở - văn giang - hưng yên
Điện thoại: 0983 916780 - Fax:
Email: tiendam1958@gmail.com
rất mong được hợp tác với mọi người

Link: http://agriviet.com/home/threads/10...ep-cay-tui-bau-bang-ghep-tu-huy#ixzz20ljr7pEd
 
Last edited:
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx