Cung Cấp & Bao Tiêu CHỒN NHUNG ĐEN

  • Thread starter thang mc
  • Ngày gửi
T

thang mc

Guest
#1
<p><strong class="style2 style2">Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện c&oacute; CUNG CẤP V&Agrave; BAO TI&Ecirc;U CHỒN NHUNG ĐEN với những&nbsp;đặc&nbsp;điểm&nbsp;sau:</strong></p><p><strong class="style2 style1 style2 style2 style1 style1 style2">1: Chất lượng con giống đảm bảo.<br />2: Nh&acirc;n vi&ecirc;n đến tận nơi hướng dẫn kỹ thuật: X&acirc;y Dựng Chuồng Trại, chăm s&oacute;c nu&ocirc;i dưỡng, ph&ograve;ng v&agrave; trị bệnh...<br />3: Đến tận nơi thu mua chồn thương phẩm.</strong></p><p><strong class="style2">Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh mời hộ chăn nu&ocirc;i đến tham quan v&agrave; giao lưu tại trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i.</strong></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thắng MC
- Địa chỉ: TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0908698273 - Fax:
- email: farmvat@gmail.com
 

Phan Tung

Nhà nông nghiệp dư
#2
có hình ảnh trại ko vậy Bác? cùng quê rồi đó hôm nào về quê sẽ đến tham quan và học hỏi!
chúc bán đắt hàng!
 
T

thang mc

Guest
#3
có hình ảnh trại ko vậy Bác? cùng quê rồi đó hôm nào về quê sẽ đến tham quan và học hỏi!
chúc bán đắt hàng!
Khi nào Bác về quê, mời bác ghế thăm trang trại.
Thân chào.
 
Top