Cung cấp Bắp hạt vàng - Việt Nam

  • Thread starter thaouyen28
  • Ngày gửi
T

thaouyen28

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: UYEN
- Địa chỉ: P.107 lo K, Cc bau cat Ii, P. 10 Hông lạc , Tan Binh
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: uyenpvsh@yahoo.com
================================

<p class="MsoNormal">Hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp bắp hạt v&agrave;ng Việt Nam.</p> <p class="MsoNormal">Chất lượng theo ti&ecirc;u chuẩn Việt nam. H&agrave;ng dung l&agrave;m thức ăn gia s&uacute;c. </p> <p class="MsoNormal">C&oacute; m&aacute;y sấy độ ẩm. Đảm bảo độ ẩm theo y&ecirc;u cầu kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p class="MsoNormal">Cung cấp chất lượng bắp theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p class="MsoNormal">Cung cấp h&agrave;ng ổn định.</p> <p class="MsoNormal">Phương thức thanh to&aacute;n.. </p> <p class="MsoNormal">Đặt cọc 30% v&agrave; thanh to&aacute;n phần c&ograve;n lại khi lấy h&agrave;ng. </p> <p class="MsoNormal">Li&ecirc;n hệ : Uy&ecirc;n &ndash; 0949 837 120 &ndash; email uyenhuynh.vn@gmail.com</p>
 

3 Phỉ

Có kinh nghiệm
#2
- Giá cả hiện tại như thế nào, có giao hàng tận nơi không và với số lượng bao nhiêu thì được giao?
- Bắp này nếu đem ngâm có mọc mầm được không?
 
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx