Cung cấp bồ câu bồ câu ra ràng, bồ câu giống

  • Thread starter levinh
  • Ngày gửi
L

levinh

Lữ khách
#1
<p>Chuy&ecirc;n cung cấp bồ c&acirc;u giống, bồ c&acirc;u ra r&agrave;ng giống Ph&aacute;p, tại Thị x&atilde; Đồng Xo&agrave;i - B&igrave;nh Phước. Kh&aacute;ch h&agrave;ng mua bồ c&acirc;u giống sẽ được hướng dẫn kỹ thuật nu&ocirc;i, chăm s&oacute;c bồ c&acirc;u con. Chim nu&ocirc;i tại nh&agrave; n&ecirc;n rất khỏe mạnh, đang sinh sản tốt. Rất vui l&ograve;ng đ&oacute;n tiếp b&agrave; con đến tham quan tại nh&agrave; v&agrave; trao đổi kinh nghiệm chăn nu&ocirc;i. </p><p><br />Gi&aacute; tham khảo:</p><p>Bồ c&acirc;u ra r&agrave;ng: 120.000/ cặp</p><p>Bồ c&acirc;u lứa ( 3 th&aacute;ng tuổi): 350.000/ cặp</p><p>Bồ c&acirc;u đẻ: 500.000 - 600.000/ cặp</p><p>&nbsp;</p><p>Li&ecirc;n hệ: Ms. Nh&atilde; - 0168 755 3271<br /></p><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: transparent; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><br /> <br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Thanh Nhã
- Địa chỉ: Thị Xã Đồng Xoài - Bình Phước
- Điện thoại: 01687553271 - Fax:
- email: le.vinh4728@yahoo.com
 

Đối tácTop