Cung cấp bồ câu Thái trắng con vừa biết ăn

#1
<p><font size="3">Hiện tại nh&agrave; m&igrave;nh đang nu&ocirc;i một đ&agrave;n to&agrave;n <font color="#3300ff"><strong>bồ c&acirc;u Th&aacute;i trắng</strong></font> nh&igrave;n rất th&iacute;ch. Con n&agrave;o cũng trắng muốt, lỗ mũi to, d&aacute;ng lanh lợi, mang sẵn kiềng.<br /></font></p><p><font size="3">Bạn n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua để l&agrave;m kiểng hay mang đua giải tr&iacute; th&igrave; m&igrave;nh sẽ để lại. Bồ c&acirc;u con mang về nu&ocirc;i từ 2-3 cho quen chuồng rồi thả, kh&ocirc;ng sợ bay mất.<br /></font></p><p><font size="3">Li&ecirc;n hệ th&ocirc;ng qua số điện thoại 0937553733, gặp A.Long.<br /></font></p><p><font size="3">Gi&aacute; mỗi cặp con l&agrave; <font size="5" color="#ff0000"><strong>160k/cặp</strong></font></font></p><p><em><font size="3">(Sẽ up h&igrave;nh l&ecirc;n cho c&aacute;c bạn chọn) </font></em><br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vương Long
- Địa chỉ: Q.11, TP.HCM (gần Đầm Sen)
- Điện thoại: 0937553733 - Fax:
- email: v_long101@yahoo.com
 

quylongquan

Lữ khách
#4
Hình ảnh bồ câu thái trắng con


Hình chụp lúc 20 ngày tuổi


Chim vừa xuất chuồng đang tập bay


Gia đình bồ cầu trắng. Được nuôi dưỡng bằng thức ăn chất lượng, được uống kháng sinh, khoáng chất cần thiết, chuồng trại làm vệ sinh đầy đủ đảm bảo sức khỏe cho mỗi con bồ câu.Luôn có chim con hằng tuần để cung cấp cho những anh em có niềm yêu thích với loài chim biểu tượng hòa bình này .

Liên lạc qua số máy 0937553733, gặp A.Long. Giá mỗi cặp con là 160k/cặp
 
Top