cung cấp bột cá biển, lecithin,dầu gan mực, zeolite indonesia,..

  • Thread starter Ms Trang
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
M

Ms Trang

Guest
#1
<p>&nbsp;<font size="3">k&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; doanh nghiệp v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng!<br /></font></p><p><font size="3">c&ocirc;ng Ty CP Long Ng&ocirc; Chuy&ecirc;n nhập khẩu v&agrave; cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng bột c&aacute; biển, dầu gan mực, lecithin, ho&aacute; chất phục vụ ng&agrave;nh thuỷ sản v&agrave; thức ăn chăn nu&ocirc;i</font>.</p><p>&nbsp;<font size="3">qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ 0986510200(Ms Trang)</font></p><p><font size="3">th&acirc;n ch&agrave;o!</font> <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ms Trang
- Địa chỉ: quận 12-TP HCM
- Điện thoại: 0986510200 - Fax:
- email: trangnguyen_cs33@yahoo.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top