Cung cấp bột đá canxi, dolomite, vôi bột...

  • Thread starter cty khoang san Phương Bắc
  • Ngày gửi
C

cty khoang san Phương Bắc

Guest
#1
<p>Cty cổ phần kho&aacute;ng sản Phương Bắc chuy&ecirc;n sản xuất v&agrave; cung cấp c&aacute;c loại kho&aacute;ng sản như: Bột đ&aacute; Canxi, bột Dolomite, v&ocirc;i bột, v&ocirc;i cục, Silica (silic) cho ng&agrave;nh nu&ocirc;i trồng thủy sản để xử l&yacute; nước ở c&aacute;c đầm t&ocirc;m,... gi&uacute;p cho qu&aacute; tr&igrave;nh&nbsp; nu&ocirc;i trồng thủy sản đạt kết quả cao nhất.</p><p>Mời tất cả kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu về c&aacute;c loại kho&aacute;ng sản như: bột đ&aacute; canxi, dolomite, v&ocirc;i bột v&agrave; c&aacute;c mặt h&agrave;ng kh&aacute;c li&ecirc;n quan như : silica (silic), đất s&eacute;t, cao lanh, v&ocirc;i cục ( v&ocirc;i nung), bentonite, felspar, ... h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để được đ&aacute;p ứng một c&aacute;ch tốt nhất về nhu cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch:&nbsp; GI&Aacute; CẢ CẠNH TRANH, DỊCH VỤ NHANH CH&Oacute;NG, LINH HOẠT, CHẤT LƯỢNG CỤ THỂ NHƯ SAU :</p><p>Canxi: H&agrave;m lượng CaCO<sub>3</sub> : 95-96% </p><p>Dolomite: H&agrave;m lượng MgO : 19-21%</p><p>V&ocirc;i bột: H&agrave;m lượng&nbsp; CaO :&nbsp; &gt;85 %</p><p>V&ocirc;i cục : H&agrave;m lượng CaO : &gt; 80% <br /></p><p>Silica : H&agrave;m lượng SiO<sub>2</sub>&nbsp; : &gt;99%<br /></p><p>Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: Ms.Phương 0972420338- TP.KD <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CHI NGUYEN THI NAM PHUONG
- Địa chỉ: Số 3, đường 15, P.Bình An, Q.2, TP.HCM
- Điện thoại: 08.37407266/67 - Fax: 0972420338
- email: phuongnorstar@gmail.com