Cung cấp bột dolomite, vôi bột...

  • Thread starter cty khoang san Phương Bắc
  • Ngày gửi
C

cty khoang san Phương Bắc

Guest
#1
<p><font size="3">Cty cổ phần kho&aacute;ng sản Phương Bắc chuy&ecirc;n sản xuất v&agrave; cung cấp c&aacute;c loại kho&aacute;ng sản như:&nbsp; bột Dolomite, v&ocirc;i bột,...&nbsp; cho ng&agrave;nh nu&ocirc;i trồng trọt để cải tạo đất, l&agrave;m gi&agrave;u c&aacute;c kho&aacute;ng chất cho đất gi&uacute;p cho qu&aacute; tr&igrave;nh trồng trọt đạt kết quả cao nhất.</font></p><p><font size="3">Mời tất cả kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu về c&aacute;c loại kho&aacute;ng sản như: bột dolomite, v&ocirc;i bột v&agrave; c&aacute;c mặt h&agrave;ng kh&aacute;c li&ecirc;n quan như : silica (silic), đất s&eacute;t, cao lanh,&nbsp; bentonite, ... h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để được đ&aacute;p ứng một c&aacute;ch tốt nhất về nhu cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch:&nbsp; GI&Aacute; CẢ CẠNH TRANH, DỊCH VỤ NHANH CH&Oacute;NG, LINH HOẠT, CHẤT LƯỢNG CỤ THỂ NHƯ SAU :</font></p><p><font size="3">Dolomite: H&agrave;m lượng MgO : 19-21%</font></p><p><font size="3">V&ocirc;i bột: H&agrave;m lượng&nbsp; CaO :&nbsp; &gt;85 %</font></p><p><font size="3">Bentonite : H&agrave;m lượng SiO<sub>2</sub> : &gt;52% ; AL<sub>2</sub>O<sub>3</sub> : &gt;18%</font></p><p><font size="3">Đất s&eacute;t</font> : <font size="3">H&agrave;m lượng </font><font size="3">AL<sub>2</sub>O<sub>3</sub> : </font><font size="3">&gt;15%</font><font size="3"><sub> &nbsp;&nbsp;&nbsp; </sub></font></p><p><font size="3">Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: Ms.Phương 0972420338- TP.KD </font><br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CHI NGUYEN THI NAM PHUONG
- Địa chỉ: Số 3, đường 15, P.Bình An, Q.2, TP.HCM
- Điện thoại: 08.37407266/67 - Fax: 0972420338
- email: phuongnorstar@gmail.com