Cung cấp bột hành, bột tỏi, gia vị sấy khô các loại.

#1
<div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: transparent; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><strong>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xuất c&aacute;c mặt h&agrave;ng&nbsp; n&ocirc;ng sản chất lượng cao phục vụ cho c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y sản xuất m&igrave; ăn liền, ch&aacute;o, bột canh... v&agrave; cung ứng cho c&aacute;c đơn vị xuất khẩu sang c&aacute;c nước. C&aacute;c mặt h&agrave;ng như: Ớt bột, tỏi bột, gừng bột, nghệ bột, quế bột, hoa hồi bột, sả bột, riềng bột, h&agrave;nh l&aacute;t sấy kh&ocirc;, c&agrave; rốt sấy kh&ocirc;, l&aacute; h&agrave;nh sấy kh&ocirc;... Li&ecirc;n hệ: 0977906126 </strong><br /><br /><br /><br /><br /><br />Link: <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/11917-Cong-ty-cung-cap-nong-san-say-va-huong-lieu-tu-nhien-hanh-toi-ot-#ixzz1YY7xb5l0">http://agriviet.com/home/threads/11917-Cong-ty-cung-cap-nong-san-say-va-huong-lieu-tu-nhien-hanh-toi-ot-#ixzz1YY7xb5l0</a></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đỗ Văn Chất
- Địa chỉ: 26T- Vhhh Lộc A - Bình Chánh - TP. HCM
- Điện thoại: 0977906126 - Fax:
- email: dovanchat@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx