Cung cấp cá Basa bao gồm : Fillet , cá nguyên con , chả cá Basa, tẩm bột xù, Chạo cá basa......

  • Thread starter le quang lập
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

le quang lập

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: le quang lập
- Địa chỉ: 92 Lũy Bán Bích
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: laplequang@gmail.com
================================

<p>&nbsp;C&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c sản phẩm từ c&aacute; Basa :&nbsp;</p><p>Cung cấp c&aacute; Basa bao gồm : Fillet , c&aacute; nguy&ecirc;n con , chả c&aacute; Basa, tẩm bột x&ugrave;, Chạo c&aacute; basa......&nbsp;</p><p>&nbsp;Li&ecirc;n hệ Mr.Lập 0908919230</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop