Cung cấp cá hồi, đầu cá hồi, cá saba, thu đao, Cá Cam, Cá Trứng

#1
Nhận cung cấp số lượng lớn các mặt hàng hải sản đông lạnh nhập khẩu.

Hàng hóa đầy đủ chứng từ xuất xứ, kiểm dịch, đạt vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các mặt hàng hiện đang kinh doanh:

- Đầu cá Hồi : size 400g+

- Cá Cam: size 400-600, xuất xứ Nhật Bản.

- Cá Thu Đao: size 1, xuất xứ Đài loan

- Cá Trứng: size 61-65, xuất xứ Nauy.

- Cá Saba: size 150-300, 300-400, 400-600, 500-700, 600-1000, 250-300, xuất xứ Nhật Bản.

Nhận cung ứng sỉ, số lượng lớn, giá tốt nhất cho khách hàng mua nguyên Cont.

Chi tiết vui lòng liên hệ: minh khắc: 0939 126 002.

email: minhkhac51ueh@yahoo.com.vn
 

#2
Nhận cung cấp số lượng lớn các mặt hàng hải sản đông lạnh nhập khẩu.

Hàng hóa đầy đủ chứng từ xuất xứ, kiểm dịch, đạt vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các mặt hàng hiện đang kinh doanh:

- Đầu cá Hồi : size 400g+

- Cá Cam: size 400-600, xuất xứ Nhật Bản.

- Cá Thu Đao: size 1, xuất xứ Đài loan

- Cá Trứng: size 61-65, xuất xứ Nauy.

- Cá Saba: size 150-300, 300-400, 400-600, 500-700, 600-1000, 250-300, xuất xứ Nhật Bản.

Nhận cung ứng sỉ, số lượng lớn, giá tốt nhất cho khách hàng mua nguyên Cont.

Chi tiết vui lòng liên hệ: minh khắc: 0939 126 002.

email: minhkhac51ueh@yahoo.com.vn
 
#3
Nhận cung cấp số lượng lớn các mặt hàng hải sản đông lạnh nhập khẩu.

Hàng hóa đầy đủ chứng từ xuất xứ, kiểm dịch, đạt vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các mặt hàng hiện đang kinh doanh:

- Đầu cá Hồi : size 400g+

- Cá Cam: size 400-600, xuất xứ Nhật Bản.

- Cá Thu Đao: size 1, xuất xứ Đài loan

- Cá Trứng: size 61-65, xuất xứ Nauy.

- Cá Saba: size 150-300, 300-400, 400-600, 500-700, 600-1000, 250-300, xuất xứ Nhật Bản.

Nhận cung ứng sỉ, số lượng lớn, giá tốt nhất cho khách hàng mua nguyên Cont.

Chi tiết vui lòng liên hệ: minh khắc: 0939 126 002.

email: minhkhac51ueh@yahoo.com.vn