CUNG CẤP CÁ MÚ ĐỎ, TÔM HÙM

  • Thread starter plangtrang
  • Ngày gửi
P

plangtrang

Guest
#1
HIỆN TẠI NH&Acirc;N ĐANG C&Oacute; NGUỒN H&Agrave;NG ỔN ĐỊNH GI&Aacute; TỐT CHO MẶT H&Agrave;NG C&Aacute; M&Uacute; ĐỎ, M&Uacute; ĐEN, T&Ocirc;M H&Ugrave;M, MỰC MỘT NẮNG. ANH, CHỊ C&Oacute; NHU CẦU XIN LI&Ecirc;N HỆ VỚI NH&Acirc;N. M&Igrave;NH SẼ CUNG CẤP Đ&Uacute;NG HẠN V&Agrave; ĐẦY ĐỦ C&Ugrave;NG VỚI CẢ PHẢI CH&Acirc;N. XIN CH&Acirc;N TH&Agrave;NH CẢM ON ANH, CHỊ Đ&Atilde; QUAN T&Acirc;M. ĐT: <strong>0933414959 - 0987248062</strong> NH&Acirc;N<br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: quang nhân
- Địa chỉ: 36/11 đường liên ấp 2 - 6 xã vĩnh lộc A, h bình chánh, tp hcm
- Điện thoại: 0933414959 - Fax: 0987248062
- email: plangtrang@yahoo.com
 

H

hanofarm

Lữ khách
#2
Báo giá

Nhân có thể cho mình báo giá ra đến Hà nội không? mình đang cấp đồ cho nhà hàng mà.Thân
 

Đối tácTop