Cung cấp cá sấu, bọ cạp, tắc kè và dế mèn!

  • Thread starter duong_lam
  • Ngày gửi
D

duong_lam

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HTX phát triển chăn nuôi và dich vu thương mại tổng hợp Đường Lâm
- Địa chỉ: Mông Phụ - Làng Việt Cổ Đường Lâm - Sơn Tây
- Tel, Fax: 0433.837.145 ::: FaX 0433.837.145
- email: hoptacxanongnghiepduonglam@yahoo.com
================================

<p>HTX ph&aacute;t triển chăn nu&ocirc;i Đường L&acirc;m với hơn 216 x&atilde; vi&ecirc;n, chăn nu&ocirc;i theo m&ocirc; h&igrave;nh trang trại quy m&ocirc; c&ocirc;ng nghiệp. Số lượng v&agrave; chất lượng h&agrave;ng đảm bảo theo đơn đặt h&agrave;ng.</p><p>&nbsp;Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ theo sđt: 0433.837.145 -e-mail: hoptacxanongnghiepduonglam@yahoo.com để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin chi tiết.</p><p>&nbsp;</p>
 
Back
Top