Cung cấp cá thu, cá ngừ sạch, cá ngừ tươi

#1
Bán cá trứng, cá trứng sạch, mực một nắng

Chúng tôi chuyên cung cấp sỉ và lẽ các loại cá trứng, cá thu, mực, cá bò da cá ngư, ếch, lươn, cá lăng…Cá tươi, cá sạch có nguồn gôc rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đêm lại hạnh phúc mỗi bữa ăn cho gia đình, cho bạn bè khắp toàn quốc.


Công Ty Nguyên Muôn
Địa chỉ: 20/04 Tân Lập 2, Phường Hiệ Phú, Q9, HCM
Điện thoại: 0907748123, 0902873700, 0973992584
Email: thobanca@gmail.com

STT TÊN ĐVT Cở Cá
(con/kg) SL Đơn Giá Thành Tiền Ghi chú
HẢI SẢN TƯƠI
1 Cá Thu kg 0.7-1 1 150,000 150,000
2 Cá Bò Da trắng kg 0.7-1 1 115,000 115,000
3 Cá Trứng kg 50-60 1 75,000 75,000
4 Cá Thóc kg 3 1 105,000 105,000
5 Cá Dìa kg 0.6-1 1 160,000 160,000
6 Cá Ngừ kg 3 1 85,000 85,000
7 Cá Ngân kg 3.0-5.0 1 110,000 110,000
8 Cá Căng (Ong) kg 1.0-2.0 1 120,000 120,000
9 Cá Đổng kg 2.0.5.0 1 120,000 120,000
10 Cá Sòng kg 3.0-5.0 1 100,000 100,000
11 Mực ống kg 6.0-10.0 1 140,000 140,000
12 Mực ống kg 4.0-6.0 1 155,000 155,000
13 Mực ống kg 2.0-4.0 1 175,000 175,000
14 Mực nang kg 1.0-3.0 1 155,000 155,000
15 Mực nang kg 0.5-1.2 1 165,000 165,000
16 Mực nang kg 10.0-15.0 1 120,000 120,000
17 Chả Cá kg 1 130,000 130,000
18 Hàu kg 1 140,000 140,000
19 Nhum kg 1 400,000 400,000
ĐẶC SẢN NƯỚC NGỌT
1 Ếch Sống kg 3.0-5.0 1 48,000 48,000
2 Ếch Làm Sẵn kg 1 100,000 100,000
3 Đùi Ếch kg 1 130,000 130,000
4 Lươn kg 5.0-6.0 1 145,000 145,000
5 Lươn Làm Sẵn kg 1 155,000 155,000
6 Cá Lăng kg 1.2-2.0 1 78,000 78,000
7 BaBa kg 1 -
HẢI SẢN KHÔ
1 Khô Mực kg 1 -
2 Khô Cá Đuối kg 1 -
3 Khô Cá Cơm kg 1 -
4 Khô Lịch Củ kg 1 -

 

#2
Chúng tôi chuyên cung cấp sỉ và lẽ các loại cá trứng, cá thu, mực, cá bò da cá ngư, ếch, lươn, cá lăng…Cá tươi, cá sạch có nguồn gôc rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đêm lại hạnh phúc mỗi bữa ăn cho gia đình, cho bạn bè khắp toàn quốc.

Công Ty Nguyên Muôn
Địa chỉ: 20/04 Tân Lập 2, Phường Hiệ Phú, Q9, HCM
Điện thoại: 0907748123, 0902873700, 0973992584
Email: thobanca@gmail.com

STT TÊN ĐVT Cở Cá
(con/kg) SL Đơn Giá Thành Tiền Ghi chú
HẢI SẢN TƯƠI
1 Cá Thu kg 0.7-1 1 150,000 150,000
2 Cá Bò Da trắng kg 0.7-1 1 115,000 115,000
3 Cá Trứng kg 50-60 1 75,000 75,000
4 Cá Thóc kg 3 1 105,000 105,000
5 Cá Dìa kg 0.6-1 1 160,000 160,000
6 Cá Ngừ kg 3 1 85,000 85,000
7 Cá Ngân kg 3.0-5.0 1 110,000 110,000
8 Cá Căng (Ong) kg 1.0-2.0 1 120,000 120,000
9 Cá Đổng kg 2.0.5.0 1 120,000 120,000
10 Cá Sòng kg 3.0-5.0 1 100,000 100,000
11 Mực ống kg 6.0-10.0 1 140,000 140,000
12 Mực ống kg 4.0-6.0 1 155,000 155,000
13 Mực ống kg 2.0-4.0 1 175,000 175,000
14 Mực nang kg 1.0-3.0 1 155,000 155,000
15 Mực nang kg 0.5-1.2 1 165,000 165,000
16 Mực nang kg 10.0-15.0 1 120,000 120,000
17 Chả Cá kg 1 130,000 130,000
18 Hàu kg 1 140,000 140,000
19 Nhum kg 1 400,000 400,000
ĐẶC SẢN NƯỚC NGỌT
1 Ếch Sống kg 3.0-5.0 1 48,000 48,000
2 Ếch Làm Sẵn kg 1 100,000 100,000
3 Đùi Ếch kg 1 130,000 130,000
4 Lươn kg 5.0-6.0 1 145,000 145,000
5 Lươn Làm Sẵn kg 1 155,000 155,000
6 Cá Lăng kg 1.2-2.0 1 78,000 78,000
7 BaBa kg 1 -
HẢI SẢN KHÔ
1 Khô Mực kg 1 -
2 Khô Cá Đuối kg 1 -
3 Khô Cá Cơm kg 1 -
4 Khô Lịch Củ kg 1 -