Cung cấp các chuối Đà Lạt

ocsenrua

Lữ khách
#1
Cung cấp các chuối Đà Lạt
Chuyên cung cấp các loại chuối cho nhà hàng, xuất khẩu, siêu thị

Cung cấp các chuối Đà Lạt
Chuyên cung cấp các loại chuối cho nhà hàng, xuất khẩu, siêu thịCung cấp các chuối Đà Lạt
Chuyên cung cấp các loại chuối cho nhà hàng, xuất khẩu, siêu thịCung cấp các chuối Đà Lạt
Chuyên cung cấp các loại chuối cho nhà hàng, xuất khẩu, siêu thịCung cấp các chuối Đà Lạt
Chuyên cung cấp các loại chuối cho nhà hàng, xuất khẩu, siêu thị


Với phương châm phát triển tiềm năng thị trường nông sản Đà Lạt, chúng tôi luôn sản sàng là nhà cung cấp, là đại diện kinh thu mua, là bạn hàng, là người kiểm tra chất lượng nông sản cho bạn tại Đà Lạt và các huyện lân cận.

Với mọi nhu cầu cần thu xin liên hệ:

Tại Tp. Hồ Chí Minh: Anh Tân 0938.715.815

Email: huutan_hoangst@yahoo.com

Website: rauhoadalat.yolasite.com
 

Top