Cung cấp các loại chuối la ba Đà Lạt Chuyên cung cấp các loại chuối la ba cho nhà h

  • Thread starter ocsenrua
  • Ngày gửi
O

ocsenrua

Lữ khách
#1
Cung cấp các loại chuối la ba Đà Lạt
Chuyên cung cấp các loại chuối la ba cho nhà hàng, xuất khẩu, siêu thị
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm6.static.flickr.com%2F5257%2F5457479900_0f56298b5f_b.jpg&hash=775baef6c342087810fac42d722c9e65

Cung cấp các loại chuối la ba Đà Lạt
Chuyên cung cấp các loại chuối la ba cho nhà hàng, xuất khẩu, siêu thị

proxy.php?image=http%3A%2F%2Frauhoadalat.yolasite.com%2Fresources%2FP1110817.JPG.opt844x1125o0%2C0s844x1125.JPG&hash=ebfd534c83dd362b8267d8d65fe9d77a


Cung cấp các loại chuối la ba Đà Lạt
Chuyên cung cấp các loại chuối la ba cho nhà hàng, xuất khẩu, siêu thị

proxy.php?image=http%3A%2F%2Frauhoadalat.yolasite.com%2Fresources%2FP1110811.JPG.opt409x306o0%2C0s409x306.JPG&hash=f4362a96fd683ca0e77cf82d62e13a3f


Cung cấp các loại chuối la ba Đà Lạt
Chuyên cung cấp các loại chuối la ba cho nhà hàng, xuất khẩu, siêu thị

proxy.php?image=http%3A%2F%2Frauhoadalat.yolasite.com%2Fresources%2FP1110815.JPG.opt408x544o0%2C0s408x544.JPG&hash=384817e1dc1b01dbea2769ef8576a902


Cung cấp các loại chuối la ba Đà Lạt
Chuyên cung cấp các loại chuối la ba cho nhà hàng, xuất khẩu, siêu thị
proxy.php?image=http%3A%2F%2Frauhoadalat.yolasite.com%2Fresources%2FP1110816.JPG.opt408x544o0%2C0s408x544.JPG&hash=a0ba7f2e664f93639f303e66c6d81f8e


Với phương châm phát triển tiềm năng thị trường nông sản Đà Lạt, chúng tôi luôn sản sàng là nhà cung cấp, là đại diện kinh thu mua, là bạn hàng, là người kiểm tra chất lượng nông sản cho bạn tại Đà Lạt và các huyện lân cận.

Với mọi nhu cầu cần thu xin liên hệ:

Tại Tp. Hồ Chí Minh: Anh Tân 0938.715.815

Email: huutan_hoangst@yahoo.com

Website: rauhoadalat.yolasite.com
 

Đối tácTop