Cung cấp các loại chuối và trái cây

  • Thread starter NGUYỄN VÄ‚N UYÊN
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

NGUYỄN VĂN UYÊN

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN VĂN UYÊN
- Địa chỉ: 46/116A Phan Huy Ích P12 - Q.GV
- Tel, Fax: 0909707513
- email: vanuyen.chuoi.traicay@gmail.com
================================

<p>CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP SỈ V&Agrave; LẺ C&Aacute;C LOẠI CHUỐI (CHUỐI GI&Agrave;, CHUỐI SỨ, CHUỐI CAU, CHUỐI S&Aacute;P...) V&Agrave; C&Aacute;C LOẠI TR&Aacute;I C&Acirc;Y KH&Aacute;C CUNG CẤP CHO C&Aacute;C DOANH NGHIỆP, SUẤT ĂN C&Ocirc;NG NGHIỆP, XUẤT KHẨU....</p><p>MỌI NHU CẦU XIN VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ:</p><p>NDUYỄNN VĂN UY&Ecirc;N</p><p>ĐT: 0909707513</p><p>Email: vanuyen.chuoi.traicay@gmail.cọm</p><p>Y!M: &nbsp;&nbsp; vanuyen.traicay@yahoo.com</p><p>website: &nbsp; &nbsp; <a target="_blank" href="http://www.uyenbanana.com">uyenbanana.com </a> <br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top