Cung cấp các loại củ lily giống

  • Thread starter Winpoli
  • Ngày gửi
W

Winpoli

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: canary Mei
- Địa chỉ: Cty TNHH Vạn Bảo Lợi Winpoli. 21 ngo 15/6 An Duong Vuong, Tay Ho, Ha noi
- Tel, Fax: 0915098398 ::: FaX 04-37185983
- email: meijinying2002@yahoo.com
================================

<p>Xin ch&agrave;o b&agrave; con</p><p>1. C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp củ lily từ h&agrave; lan,newzeland... </p><p>2. Hỗ trợ kỹ thuật trồng củ lily</p><p>* Ngo&agrave;i đi&egrave;ukki&ecirc;ện củ giống tốt, kỹ thuật xử l&yacute; v&agrave; bảo quản cũng l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sản phẩm sau n&agrave;y.</p><p>&nbsp;Đến từ Đ&agrave;i Loan, với hơn 20 năm kinh nghiệm cung cấp củ giống, ch&uacute;ng t&ocirc;i tự h&agrave;o l&agrave; điểm đến tin cậy cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n ở Đ&agrave;i Loan v&agrave; Trung Quốc.</p><p>&nbsp;Với phương ch&acirc;m &quot; UY T&Iacute;N - CHẤT LƯỢNG - ĐẶT V&Agrave; BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA KH&Aacute;CH H&Agrave;NG L&Ecirc;N H&Agrave;NG ĐẦU&quot; . Với kinh nghiệm v&agrave; l&ograve;ng nhiệt t&igrave;nh ch&uacute;ng t&ocirc;i mong được vươn xa hơn nữa để phuc vụ cho b&agrave; con trong khu vực n&oacute;i chung v&agrave; b&agrave; con Việt nam n&oacute;i ri&ecirc;ng.</p><p>&nbsp;Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn sự quan t&acirc;m !</p><p>Xin li&ecirc;n hệ: Ms Mai Oanh</p><p>ĐT: 04-39935566 - 0915098398</p><p>Email: meijinying2002@yahoo.com. <br /></p>