Cung cấp các loại giống cây trồng

  • Thread starter CÔNG TY CÂY KIỂNG CÁT MỘC
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

CÔNG TY CÂY KIỂNG CÁT MỘC

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY CÂY KIỂNG CÁT MỘC
- Địa chỉ: 606/1/10 ĐƯỜNG 3T2, P14, QUẬN 10
- Tel, Fax: 0862935595 ::: FaX 0862935557
- Email: caycanhcatmoc@gmail.com
================================

<p><font face="Times New Roman" size="3">C&ocirc;ng ty C&acirc;y Kiểng C&aacute;t Mộc xin k&iacute;nh ch&agrave;o Qu&yacute; Kh&aacute;ch H&agrave;ng.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">C&ocirc;ng ty C&aacute;t Mộc chuy&ecirc;n phục vụ v&agrave; đ&aacute;p ứng c&aacute;c nhu cầu về c&acirc;y kiểng, c&acirc;y hoa m&agrave;u, c&acirc;y ăn tr&aacute;i v&agrave; vườn rau gia đ&igrave;nh như sau:</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <ol><li><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Chuy&ecirc;n cho thu&ecirc; c&aacute;c loại c&acirc;y kiểng Văn ph&ograve;ng v&agrave; đ&aacute;p ứng mọi nhu cầu về c&acirc;y kiểng văn ph&ograve;ng của Qu&yacute; Kh&aacute;ch H&agrave;ng.<br /></font></font></strong></li></ol><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong> <ol><li><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Cung cấp sỉ v&agrave; lẻ c&aacute;c loại c&acirc;y l&aacute; m&agrave;u nội , ngoại nhập.<br /></font></font></strong></li></ol><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong> <ol><li><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Cung cấp hạt v&agrave; c&acirc;y giống ch&ugrave;m ng&acirc;y. Cung cấp l&aacute; v&agrave; hoa ch&ugrave;m ng&acirc;y theo mọi nhu cầu của Kh&aacute;ch h&agrave;ng ( C&acirc;y thực&nbsp; phẩm xanh d&ugrave;ng để trị bệnh v&agrave; dưỡng da).<br /></font></font></strong></li></ol><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong> <ol><li><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Chuy&ecirc;n cung cấp sỉ v&agrave; lẻ c&aacute;c loại giống c&acirc;y trồng ăn tr&aacute;i của gia đ&igrave;nh : Ổi kh&ocirc;ng hạt, M&iacute;t Th&aacute;i. Xo&agrave;i Th&aacute;i, Xo&agrave;i C&aacute;t , Ch&ocirc;m ch&ocirc;m Th&aacute;i, Nh&atilde;n Th&aacute;i, Dừa dứa, T&aacute;o Th&aacute;i, Mận An Phước, &hellip;. c&aacute;c loại c&acirc;y giống trồng ăn tr&aacute;i d&ugrave;ng trong gia đ&igrave;nh rất tiện lợi v&agrave; cho năng suất tr&aacute;i cao nhất.<br /></font></font></strong></li></ol><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong> <ol><li><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại hạt giống v&agrave; rau cải trồng trong gia đ&igrave;nh.<br /></font></font></strong></li></ol><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong> <ol><li><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Thiết kế s&acirc;n vườn gia đ&igrave;nh mini v&agrave; văn ph&ograve;ng.<br /></font></font></strong></li></ol><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong> <ol><li><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Thiết kế vườn rau mini gia đ&igrave;nh theo mọi nhu cầu Kh&aacute;ch h&agrave;ng<br /></font></font></strong></li></ol><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">Gi&aacute; cả hợp l&yacute; , uy t&iacute;n , h&agrave;ng đạt chất lượng cao v&agrave; phục vụ tận t&acirc;m, hướng dẫn kỹ thuật nu&ocirc;i trồng.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: C&Ocirc;NG TY TNHH C&Acirc;Y CẢNH C&Aacute;T MỘC</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Văn ph&ograve;ng 1:606/1/10 Đường Ba Th&aacute;ng Hai, P14, Quận 10, TP.HCM</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Văn ph&ograve;ng 2: &Ocirc;3, Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">ĐT: 08.2.93.55.95 &ndash; 2.145.369 &ndash; 2.93.55.57</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Hotline: 0918 10 15 79 &ndash; 0933 10 15 79 _ Gặp Mr Qu&yacute;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Showroom 1 : 518 Tỉnh lộ 835, X&atilde; Mỹ Lộc, Huyện Cần Giuộc Long An.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Showroom 2: 256/18 Đường T&acirc;y Thạnh, Phường T&acirc;y Thạnh, Quận T&acirc;n Ph&uacute;.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">Vườn ươm 1 : Ấp Đ&ocirc;ng , X&atilde; Long Phước, B&agrave; Rịa, Tỉnh B&agrave; Rịa Vũng T&agrave;u.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Vườn ươm 2 : Ấp Thanh Ba, Tỉnh lộ 835, X&atilde; Mỹ Lộc, Huyện Cần Giuộc, Long An</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Vườn ươm 3: Ấp Lộc Tiền, Tỉnh Lộ 835, X&atilde; Mỹ Lộc, Huyện Cần Giuộc, Long An</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Email: caycanhcatmoc@gmail.com<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Webiste: www.sieuthicaykieng.com<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">RẤT H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG<br /></font></font></strong>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top